Forgot your password? Forgot your username?

Aktualności

XXIX WARSZTATY PRZEKŁADU PRAWNICZEGO I SPECJALISTYCZNEGO na temat ważnych dla tłumaczy zmian w prawie karnym odbędą się 6 grudnia 2014 r. w salach ILS UW w Warszawie ▪▪►

KASY FISKALNE: Minister Finansów podpisał nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (tzw. „kas fiskalnych”). Rozporządzenie będzie obowiązywać w latach 2015 – 2016. W porównaniu do obecnego stanu prawnego dla tłumaczy nie wprowadzono żadnych zmian.
Nasz krótki komentarz: ▪▪►
Cały tekst rozporządzenia: ▪▪►

POWSTAŁO NOWE KOŁO PT TEPIS W LUBLINIE! Z radością zawiadamiamy, że w dniu 22 listopada 2014 r. w gmachu Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyło się Zebranie Założycielskie Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Zebranie Założycielskie poprzedzone było wykładem Prezesa Honorowego PT TEPIS dr Danuty Kierzkowskiej nt. „Status i etyka tłumacza przysięgłego”. Frekwencja dopisała - widać, że tłumacze przysięgli i specjalistyczni są zainteresowani współdziałaniem w swoim regionie. Trzymamy kciuki za aktywny rozwój nowego, siódmego już koła PT TEPIS!
Krótka fotorelacja z Zebrania Założycielskiego: ▪▪►

POWSTAJE NOWE KOŁO PT TEPIS w LUBLINIE!
Zapraszamy wszystkich tłumaczy z Lublina i okolic (zarówno naszych Członków, jak i osoby jeszcze nie zrzeszone w PT TEPIS) na Zebranie Założycielskie Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS (wstęp wolny). Zebranie Założycielskie poprzedzone będzie wykładem Prezesa Honorowego PT TEPIS dr Danuty Kierzkowskiej nt. „Status i etyka tłumacza przysięgłego”. Spotkanie odbędzie się 22 listopada br. o godz. 13:30 w gmachu Wydziału Humanistycznego w Małej Auli, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, Lublin. Serdecznie zapraszamy! Porządek obrad ▪▪►

W dniu 17 listopada 2014 do PT TEPIS wpłynęła następująca rozpaczliwa wiadomość od naszego członka:

„Szanowny TEPISIE!
Moja księgowa zagroziła mi wypowiedzeniem umowy, a tym samym koniecznością zamknięcia działalności gospodarczej, bo stawki za tłumaczenia są za niskie, żeby wyrobić na koszty.

DEREGULACJA. Krytyczne stanowisko PT TEPIS w sprawie deregulacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego poparte ekspertyzą dr hab. Marcina Matczaka z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do niektórych zawodów, zleconą przez Biuro Analiz Sejmowych:

15 listopada 2014 r. MAŁOPOLSKIE KOŁO PT TEPIS zaprasza na XVII Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych i na Walne Zebranie Członków Koła ▪▪►

WEŹ UDZIAŁ W BARDZO POŻYTECZNEJ ANKIECIE. Stowarzyszenie "Jednota tlumocniku a prekladatelu" ogłosiło ankietę, której celem jest zbadanie sytuacji na rynku tłumaczeń pisemnych w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Oto link do informacji na temat ankiety: www.jtpunion.org. W języku polskim ankieta jest dostępna pod adresem: www.surveymonkey.com.

NOWE WŁADZE TOWARZYSTWA TEPIS. W sobotę, 11 października 2014 r., w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się IX Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS, które wybrało nowe władze PT TEPIS. Prezesem PT TEPIS została Zofia Rybińska. Dotychczasowego Prezesa Danutę Kierzkowską Walne Zgromadzenie uhonorowało tytułem Prezesa Honorowego. A oto skład nowo wybranych władz Towarzystwa TEPIS: Rady Naczelnej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Biuletyn

  • Biuletyn TEPIS nr 81, 2014
    Konsolidacja Tłumaczy Świata, Środkowej Europy i Polski • Zawiadomienie o IX Walnym Zgromadzeniu Członków PT TEPIS • Sprawozdanie RN VIII kadencji władz PT TEPIS • IV Laboratorium dla Kandydatów na Tłumacza Przysięgłego • XXVIII Warsztaty Pragmatyki Zawodowej TPS • Honorowi Prelegenci XXVIII Waesztatów Pragmatyki Zawodowej • XXIX Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego • Berlińskie impresje pokongresowe • Nagroda FIT Solidarności Tłumaczy im. A. Tybulewicza • Konsolidacja tłumaczy Środkowej Europy • Konsolidacja polskich stowarzyszeń tłumaczy • Sejmowe wysłuchanie publiczne ws. deregulacji zawodu TP • TEPIS do Komisji Praw Człowieka Senatu RP • TEPIS do Rzecznika Praw Obywatelskich • TEPIS do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej TP • Koszty podróży tłumacza przysięgłego • Orientacyjne wolnorynkowe ceny za tłumaczenie • Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym • Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych • Składka członkowska PT TEPIS • Liczba członków PT TEPIS ▪▪►

Wydarzenia

  • Translating and the Computer – 36, London, 27/28 November 2014 

    Zobacz szczegóły
  • TKE 2014 - Ontology, Terminology & Text Mining - registration open ▪▪►