Forgot your password? Forgot your username?

Aktualności

XXIX WARSZTATY PRZEKŁADU PRAWNICZEGO I SPECJALISTYCZNEGO na temat ważnych dla tłumaczy zmian w prawie karnym odbędą się 6 grudnia 2014 r. w salach ILS UW w Warszawie ▪▪►

POWSTAJE NOWE KOŁO PT TEPIS w LUBLINIE!
Zapraszamy wszystkich tłumaczy z Lublina i okolic (zarówno naszych Członków, jak i osoby jeszcze nie zrzeszone w PT TEPIS) na Zebranie Założycielskie Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS (wstęp wolny). Zebranie Założycielskie poprzedzone będzie wykładem Prezesa Honorowego PT TEPIS dr Danuty Kierzkowskiej nt. „Status i etyka tłumacza przysięgłego”. Spotkanie odbędzie się 22 listopada br. o godz. 13:30 w gmachu Wydziału Humanistycznego w Małej Auli, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, Lublin. Serdecznie zapraszamy! Porządek obrad ▪▪►

W dniu 17 listopada 2014 do PT TEPIS wpłynęła następująca rozpaczliwa wiadomość od naszego członka:

„Szanowny TEPISIE!
Moja księgowa zagroziła mi wypowiedzeniem umowy, a tym samym koniecznością zamknięcia działalności gospodarczej, bo stawki za tłumaczenia są za niskie, żeby wyrobić na koszty.

DEREGULACJA. Krytyczne stanowisko PT TEPIS w sprawie deregulacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego poparte ekspertyzą dr hab. Marcina Matczaka z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do niektórych zawodów, zleconą przez Biuro Analiz Sejmowych:

15 listopada 2014 r. MAŁOPOLSKIE KOŁO PT TEPIS zaprasza na XVII Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych i na Walne Zebranie Członków Koła ▪▪►

WEŹ UDZIAŁ W BARDZO POŻYTECZNEJ ANKIECIE. Stowarzyszenie "Jednota tlumocniku a prekladatelu" ogłosiło ankietę, której celem jest zbadanie sytuacji na rynku tłumaczeń pisemnych w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Oto link do informacji na temat ankiety: www.jtpunion.org. W języku polskim ankieta jest dostępna pod adresem: www.surveymonkey.com.

NOWE WŁADZE TOWARZYSTWA TEPIS. W sobotę, 11 października 2014 r., w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się IX Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS, które wybrało nowe władze PT TEPIS. Prezesem PT TEPIS została Zofia Rybińska. Dotychczasowego Prezesa Danutę Kierzkowską Walne Zgromadzenie uhonorowało tytułem Prezesa Honorowego. A oto skład nowo wybranych władz Towarzystwa TEPIS: Rady Naczelnej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

TEPIS W SEJMOWYM WYSŁUCHANIU PUBLICZNYM
nt. deregulacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego 

Dnia 23 czerwca br. delegacja RN PT TEPIS, w osobach prezesa Danuty Kierzkowskiej oraz dwóch wiceprezesów: Zofii Rybińskiej i Joanny Miler-Cassino, jako jedyna spośród organizacji zrzeszających tłumaczy przysięgłych, wzięła udział w wysłuchaniu publicznym nt. deregulacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

KRAKÓW CONFERENCE 2014. The Polish Society of Sworn and Specialized Translators TEPIS, in cooperation with the Association of Austrian Court Interpreters (ÖVGD) and under the auspices of the European Legal Interpreters and Translators Association (EULITA), organized the International Conference 'New Tasks for Legal Interpreters and Translators in the Enlarged Europe' held in Kraków on 3-5 April 2014.

Press release  

Programme ▪▪►

Papers ▪▪►

Photo Gallery ▪▪►

Biuletyn

  • Biuletyn TEPIS nr 81, 2014
    Konsolidacja Tłumaczy Świata, Środkowej Europy i Polski • Zawiadomienie o IX Walnym Zgromadzeniu Członków PT TEPIS • Sprawozdanie RN VIII kadencji władz PT TEPIS • IV Laboratorium dla Kandydatów na Tłumacza Przysięgłego • XXVIII Warsztaty Pragmatyki Zawodowej TPS • Honorowi Prelegenci XXVIII Waesztatów Pragmatyki Zawodowej • XXIX Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego • Berlińskie impresje pokongresowe • Nagroda FIT Solidarności Tłumaczy im. A. Tybulewicza • Konsolidacja tłumaczy Środkowej Europy • Konsolidacja polskich stowarzyszeń tłumaczy • Sejmowe wysłuchanie publiczne ws. deregulacji zawodu TP • TEPIS do Komisji Praw Człowieka Senatu RP • TEPIS do Rzecznika Praw Obywatelskich • TEPIS do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej TP • Koszty podróży tłumacza przysięgłego • Orientacyjne wolnorynkowe ceny za tłumaczenie • Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym • Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych • Składka członkowska PT TEPIS • Liczba członków PT TEPIS ▪▪►

Wydarzenia

  • Translating and the Computer – 36, London, 27/28 November 2014 

    Zobacz szczegóły
  • TKE 2014 - Ontology, Terminology & Text Mining - registration open ▪▪►