Forgot your password? Forgot your username?

Aktualności

20-21 czerwca 2015 r. odbędzie się LABORATORIUM DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH "PRINCIPIUM" ▪▪► ▪▪►

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PUBLIKACJI: 10 LAT USTAWY O ZAWODZIE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO, 10 LAT DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ. PRÓBA KRYTYCZNEGO BILANSU
W roku 2015 mija 10 rocznica wejścia w życie ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Kilkukrotne jej nowelizacje dowodzą, iż ta bardzo ważna dla środowiska tłumaczy ustawa mimo jej znaczenia i wagi nadal nie jest jeszcze rozwiązaniem doskonałym. Zmieniające się realia oraz zmieniające się pod wpływem Unii Europejskiej prawo zmusza do dalszych refleksji nad jej kształtem. Dziesiąta rocznica wejścia w życie ustawy wydaje się doskonałą okazją do podjęcia krytycznej dyskusji i refleksji nad jej funkcjonowaniem, zarówno w kontekście tego, co się dzięki wejściu jej w życie udało rozwiązać, jak i tego, co jeszcze wymaga korekty i co jest wyzwaniem na przyszłość.

ZARZĄD LUBUSKIEGO KOŁA PT TEPIS zaprasza na I LUBUSKIE REPETYTORIUM DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH, które odbędzie się 13 czerwca (sobota) 2015 r., godz. 12.00 – 17.00 w Zielonej Górze ▪▪►

DOLNOŚLĄSKIE KOŁO PT TEPIS zaprasza na XXI DOLNOŚLĄSKIE WARSZTATY DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH, które odbędą się w piątek, 12 czerwca 2015 r. we Wrocławiu ▪▪► 

KOLEGIUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PT TEPIS zaprasza na XXV REPETYTORIUM 
DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH, które odbędzie się w sobotę, 30 maja 2015 r. w salach Instytutu Lingwistyki Stosowanej w Warszawie przy ul. Dobrej 55 ▪▪►

Z przyjemnością informujemy, że nasze Towarzystwo jest patronem medialnym projektu Muzeum Miasta Łodzi. W imieniu organizatorów mamy przyjemność zaprosić wszystkich Członków PT TEPIS na uroczyste obchody 95-tych urodzin KARLA DEDECIUSA. Więcej informacji na temat obchodów i projektu znajduje się w naszym ostatnim Biuletynie nr 82 oraz w załącznikach. ▪▪► ▪▪► ▪▪► ▪▪►

ZARZĄD LUBELSKIEGO KOŁA PT TEPIS zaprasza na I LUBELSKIE REPETYTORIUM 
DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH, które odbędzie się 16 maja (sobota) 2015 r., godz. 12.00 – 17.00 w Lublinie ▪▪►

ZARZĄD LUBELSKIEGO KOŁA PT TEPIS zaprasza na I LUBELSKIE REPETYTORIUM 
DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH, które odbędzie się 16 maja (sobota) 2015 r., godz. 12.00 – 17.00 w Lublinie ▪▪►

Prosimy nauczycieli akademickich i praktyków-tłumaczy prowadzących zajęcia na kierunkach tłumaczeniowych o wzięcie udziału w ankiecie dot. kształcenia przyszłych tłumaczy. Ankieta jest anonimowa i stanowi część przygotowywanej rozprawy doktorskiej Pani Agaty Kozielskiej z Zakładu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ▪▪►

DOLNOŚLĄSKIE KOŁO PT TEPIS zaprasza na XX DOLNOŚLĄSKIE WARSZTATY DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH, które odbędą się w piątek, 24 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu  ▪▪►

Warszawa, 16 marca 2015 r.

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie PT TEPIS!
Pragnę poinformować o decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości ws. powołania zespołu roboczego, który zajmie się problematyką tłumaczy przysięgłych. Zarządzenie o powołaniu tego zespołu zostanie wydane po zgłoszeniu kandydatur przez wszystkie zaproszone organizacje i instytucje. Głównym celem działań tego zespołu będą: przegląd i ocena funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz innych przepisów dotyczących tłumaczy przysięgłych, wypracowanie jednolitej interpretacji obowiązujących norm, a także – jeżeli okaże się to konieczne – przedstawienie projektów nowelizacji obowiązujących aktów prawnych.

Wydarzenia

 • Warszawa, 26 maja 2015 r.
  Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie PT TEPIS!
  Z okazji przypadającej w dniu dzisiejszym 25. rocznicy założenia Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, w imieniu Rady Naczelnej składam wszystkim Członkom życzenia wielu radości i satysfakcji z wykonywanego zawodu i przynależności do naszego Towarzystwa.

  Zobacz szczegóły
 • FIT Newsletter Translatio

  Zobacz szczegóły

Konferencje

 • Konferencja Naukowo-Edukacyjna, 19-20 czerwca 2015 r. w Katowicach

  Zobacz szczegóły
 • Konferencja Europejskiego Forum Jezyka Migowego, 11-13 września 2015

  Zobacz szczegóły
 • XII Międzynarodowe Forum, 7-9 października 2015 r. w Limie

  Zobacz szczegóły
 • Mehrsprachigkeit und Multikulturalität im translatorischen und glottodidaktischen Gefüge", 9-11 października 2015

  Zobacz szczegóły
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Interdisciplinary Encounters – Dimensions of Interpreting Studies – Uniwersytet Śląski, w dniach 15-16 paździenika 2015

  Zobacz szczegóły
 • Community Interpreting In Dialogue With Technology, 20-21 November 2015, Berlin

  Zobacz szczegóły
 • Słowackie Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury Naukowej i Technicznej zaprasza do zgłaszania wystąpień podczas konferencji, 27-28 listopada 2015

  Zobacz szczegóły