Forgot your password? Forgot your username?

Aktualności

Małopolskie Koło PT TEPIS zaprasza na XVII Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych i na Walne Zebranie Członków Koła ▪▪►

W sobotę, 11 października 2014 r., w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się IX Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS, które wybrało nowe władze PT TEPIS. Prezesem PT TEPIS została kol. Zofia Rybińska, członkami Rady Naczelnej: Joanna Miler-Cassino, Marta Czyżewska, Ewa Dmyterko, Elżbieta Gołębiowska, Małgorzata Kałuża, Krystyna Kołodziej, Janusz Poznański, Dorota Staniszewska, Edward Szędzielorz i Mieczysław Żochowski. Do Komisji Rewizyjnej PT TEPIS Walne Zgromadzenie wybrało Agnieszkę Hein, Annę Labe, Annę Michalską, a do Sądu Koleżeńskiego: Pawła Gugałę, Aleksandrę Podgórniak-Musil, Maryję Łucewicz-Napałkow, Katarzynę Zajdę i Witolda Wójcika. Dotychczasową Panią Prezes Danutę Kierzkowską Walne Zgromadzenie uhonorowało tytułem Prezesa Honorowego.

IX Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS i XXVIII Warsztaty Pragmatyki Zawodowej TPiS, zaplanowane na 11 października 2014 r. odbyły się w Bibliotece Narodowej przy al. Niepodległości 213, sala 218, wejście B, w Warszawie w godz. 9.00-14.00 (WZ) i 15.00-18.30 (WPZ).

IV edycja Laboratorium dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych i dla Tłumaczy Specjalistycznych ▪▪► 
Formularz zgłoszeniowy ▪▪►

TEPIS w sejmowym wysłuchaniu publicznym nt. deregulacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego 

Dnia 23 czerwca br. delegacja RN PT TEPIS, w osobach prezesa Danuty Kierzkowskiej oraz dwóch wiceprezesów: Zofii Rybińskiej i Joanny Miler-Cassino, jako jedyna spośród organizacji zrzeszających tłumaczy przysięgłych, wzięła udział w wysłuchaniu publicznym nt. deregulacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

KRAKÓW CONFERENCE 2014. The Polish Society of Sworn and Specialized Translators TEPIS, in cooperation with the Association of Austrian Court Interpreters (ÖVGD) and under the auspices of the European Legal Interpreters and Translators Association (EULITA), organized the International Conference 'New Tasks for Legal Interpreters and Translators in the Enlarged Europe' held in Kraków on 3-5 April 2014.

Press release  

Programme ▪▪►

Papers ▪▪►

Photo Gallery ▪▪►

26.09.2014 (piątek) o godzinie 13:00 w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się IV Białostockie Repetytorium Tłumaczy Przysięgłych  ▪▪► 

Wydarzenia

  • Translating and the Computer – 36, London, 27/28 November 2014 

    Zobacz szczegóły
  • QUALETRA Final Conference at the Antwerp Campus of the KU Leuven on 16 and 17 October 2014 ▪▪►

  • TKE 2014 - Ontology, Terminology & Text Mining - registration open ▪▪►