Forgot your password? Forgot your username?

Aktualności

organizacja pożytku publicznego 1% KRS 0000077499

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PUBLIKACJI: 10 LAT USTAWY O ZAWODZIE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO, 10 LAT DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ. PRÓBA KRYTYCZNEGO BILANSU
W roku 2015 mija 10 rocznica wejścia w życie ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Kilkukrotne jej nowelizacje dowodzą, iż ta bardzo ważna dla środowiska tłumaczy ustawa mimo jej znaczenia i wagi nadal nie jest jeszcze rozwiązaniem doskonałym. Zmieniające się realia oraz zmieniające się pod wpływem Unii Europejskiej prawo zmusza do dalszych refleksji nad jej kształtem. Dziesiąta rocznica wejścia w życie ustawy wydaje się doskonałą okazją do podjęcia krytycznej dyskusji i refleksji nad jej funkcjonowaniem, zarówno w kontekście tego, co się dzięki wejściu jej w życie udało rozwiązać, jak i tego, co jeszcze wymaga korekty i co jest wyzwaniem na przyszłość.

DOLNOŚLĄSKIE KOŁO PT TEPIS zaprasza na XX DOLNOŚLĄSKIE WARSZTATY DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH, które odbędą się w piątek, 24 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu  ▪▪►

Warszawa, 16 marca 2015 r.

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie PT TEPIS!
Pragnę poinformować o decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości ws. powołania zespołu roboczego, który zajmie się problematyką tłumaczy przysięgłych. Zarządzenie o powołaniu tego zespołu zostanie wydane po zgłoszeniu kandydatur przez wszystkie zaproszone organizacje i instytucje. Głównym celem działań tego zespołu będą: przegląd i ocena funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz innych przepisów dotyczących tłumaczy przysięgłych, wypracowanie jednolitej interpretacji obowiązujących norm, a także – jeżeli okaże się to konieczne – przedstawienie projektów nowelizacji obowiązujących aktów prawnych.

Weźmy udział w ważnym badaniu ankietowym przesłanym nam na prośbę przedstawicielki jednej z organizacji członkowskich stowarzyszenia EULITA. Ankieta opracowana została przez Jasnę Rodeš z Zgrzebia a nasze odpowiedzi zostaną uwzględnione w badaniach naukowych prowadzonych nad aspektami bezpieczeństwa i ryzykiem na jakie narażeni są tłumacze przysięgli. 

ZARZĄD GÓRNOŚLĄSKIEGO KOŁA PT TEPIS zaprasza na XIV GÓRNOŚLĄSKIE REPETYTORIUM DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH, które odbędzie się 17 kwietnia (piątek) 2015 r., godz. 16.30 – 19.30 w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec ▪▪►

MAŁOPOLSKIE KOŁO PT TEPIS zaprasza na XVIII KRAKOWSKIE REPETYTORIUM DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH, które odbędzie się dnia 18 kwietnia 2015 r. (sobota) w salach konferencyjnych SDH „Jubilat” w Krakowie przy al. Krasińskiego 1/2 w godzinach 10:00 - 15:30 ▪▪►

Uniwersytet Mount Royal University, Calgary w Kanadzie zaprasza do zgłaszania artykułów do publikacji w drugim numerze magazynu frankofońskiego Convergences francophones, wydawanego pod auspicjami Mount Royal University, Calgary, Kanada.

14 marca 2015 r. KOLEGIUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PT TEPIS zaprasza na XXIV REPETYTORIUM 
DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Dobrej 55 ▪▪►

18 kwietnia 2015 r. Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie oraz PT TEPIS zapraszają na spotkanie: „ABC Tłumacza Przysięgłego: spotkanie z ekspertami PT TEPIS” ▪▪►

TAK TEPIS KORESPONDUJE Z NIEZRZESZONYMI W TOWARZYSTWIE OSOBAMI

"Szanowni Państwo

Ponieważ nie mam pewności, czy przeczytaliście Państwo moją wiadomość, załączam ją jeszcze raz podkreślając stanowczo, iż nie jest to tylko moje zdanie - pozostaję w kontakcie z wieloma tłumaczami przysięgłymi.

Wydarzenia

Konferencje