Forgot your password? Forgot your username?

 IU­LE­TYN TE­PIS,
wy­da­wa­ny od 1990 ro­ku, jest obec­nie do­stęp­ny wy­łącz­nie dla człon­ków To­wa­rzy­stwa, któ­rzy otrzy­mu­ją go pocz­tą elek­tro­nicz­ną w for­ma­cie pdf.

TEPIS Biuletyn 85

Biuletyn TEPIS nr 85, 2017
► Podsumowanie Konferencji – XXX Warsztaty Przekładu ► Rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości – prace Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ► Nowe Wielkopolskie Koło PT TEPIS ► Repozytorium materiałów szkoleniowych PT TEPIS ► Laboratorium – Focus na tłumaczenie aktów stanu cywilnego ► Laboratorium PRINCIPIUM ► Laboratorium EXPERTUS – szkolenia Sekcji Angielskiej ► Laboratorium EXPERTUS – szkolenia Sekcji Niemieckiej ► Szkolenia Sekcji Włoskiej ► Szkolenia w Kołach Terenowych w roku 2016 ► Ważne pisma ► Inscenizacja sprawy karnej – spotkanie ze studentami w ILS UW ► Bezprecedensowa inicjatywa Ambasady Rumunii w Warszawie ► Medius Currens – Konferencja pt. „Tłumacz w kulturze. Kultura tłumaczenia” ► Dzień Tłumacza we Wrocławiu ► Konferencja pt. „Translating Europe Workshop” ► Konferencja Fundacji „Court Watch” ► II Konferencja Programu Koordynacji Zasobów Języków Europejskich ► Planowana konferencja i walne zgromadzenie Stowarzyszenia EULITA ► Planowany Kongres FIT w Brisbane, Australia ► Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 ► Obyczaj ważniejszy niż religia ► Opinia prawna: Czy tłumacz przysięgły może pozwać policję o zapłatę wynagrodzenia za tłumaczenie i zaległe odsetki? ► Problemy praktyki zawodowej tłumaczy przysięgłych ► Orientacyjne wolnorynkowe ceny za tłumaczenie ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Ekspertom i Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPIS ► Liczba członków PT TEPIS ► Tabela stawek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 

bt-84

Biuletyn TEPIS nr 84, 2016
► 25-lecie PT TEPIS ► Podsumowanie Konferencji Jubileuszowej 2015 ► Nowa siedziba PT TEPIS ► Rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości – prace Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ► Repetytoria dla tłumaczy w Kołach PT TEPIS ► Repetytoria dla tłumaczy w Warszawie + fotorelacja ► Noworoczne spotkania Tepisjan ► Udział PT TEPIS w konsultacjach społecznych ► VI Zgromadzenie EULITA ► PT TEPIS w FIT ► LIT Search – pilotażowy projekt dotyczący utworzenia bazy danych tłumaczy sądowych Unii Europejskiej zakończony ► Spotkanie PT TEPIS-Sądy Okręgowe w Warszawie ► Pismo do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podwyżek dla tłumaczy przysięgłych ► Tablica informacyjna ► 25. lecie Wydawnictwa Translegis ► ISO 17100, czyli pierwsza międzynarodowa norma dotycząca usług tłumaczeniowych ► Cięcia wynagrodzeń tłumaczy w Wielkiej Brytanii ► Tłumacze w Japonii ► Instytucja tłumacza przysięgłego w Szwecji ► Konferencja pt. „Współpraca pomiędzy instytucjami przestrzeni sprawiedliwości i organizacjami pozarządowymi” ► Konferencja Fundacji Court Watch Polska ► Prezes PT TEPIS członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego międzynarodowej konferencji Critical Link 8 ► Warsztat ELRC w Polsce ► Nasz przedstawiciel na Ogólnopolskim Kongresie Organizacji Pozarządowych ► PT TEPIS na konferencji „Przekład tekstów specjalistycznych – norma a uzus” ► PT TEPIS na II Kongresie Tłumaczy Lubelszczyzny ► Towarzystwo TEPIS naukowo ► Ogólnopolska Konferencja Translatoryczna „Translatoryka i Translacje” ► Konferencja Europejskiego Forum Języka Migowego (EFSLI) ► Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za 2015 ► Opinia prawna – zwrot zarobku lub dochodu z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu w razie nieskorzystania z usług tłumacza ► Zmiany w przepisach prawa ► Problemy praktyki zawodowej tłumaczy przysięgłych ► Wspomnienie o Patrycji Kuryszko ► Wspomnienie o Dr René Haeseryn ► Orientacyjne wolnorynkowe ceny za tłumaczenie

bj 2015

Biuletyn Jubileuszowy, 2015
Ten numer biuletynu poświęcamy w całości Konferencji Jubileuszowej zorganizowanej z okazji dwudziestopięciolecia Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, która odbyła się w Warszawie w dniach 10-11 października 2015 r.