Forgot your password? Forgot your username?

Jak zostać członkiem PT TEPIS?

 • Członkowie PT TEPIS – Prawa i obowiązki (wyciąg ze statutu PT TEPIS) ▪▪►
 • Deklaracja Członka Nadzwyczajnego ▪▪►
 • Deklaracja Członka Zwyczajnego ▪▪►
 • Zezwolenie członka PT TEPIS na przetwarzanie danych
  osobowych w celu pozyskania zleceń na tłumaczenie
    ▪▪►
 • Regulamin Kolegium Ekspertów PT TEPIS ▪▪►
 • Warunki uzyskania tytułu Członka Eksperta PT TEPIS ▪▪►
 • Wniosek o nadanie tytułu Członka Eksperta PT TEPIS ▪▪►
 • Regulamin Członka Wspierającego PT TEPIS ▪▪►


Składka członkowska PT TEPIS

 • Składka członkowska za jedno półrocze wynosi 90,00 zł
 • Wpisowe i legitymacja Członka Nadzwyczajnego – 30,00 zł
 • Wpisowe i legitymacja Członka Zwyczajnego – 30,00 zł
 • Wpisowe i legitymacja Członka Eksperta – 50,00 zł

Składki i wpisowe prosimy wpłacać na konto bankowe nr:
46 1020 1026 0000 1502 0117 5983 w PKO BP S.A. II o/Warszawa,
SWIFT: BPKOPLPW   •   IBAN: PL46 1020 1026 0000 1502 0117 5983