Forgot your password? Forgot your username?

Działalność TP

Rozliczenia tłumacza przysięgłego z organami wymiaru sprawiedliwości

– tłumaczenie jako działalność wykonywana osobiście lub w ramach działalności gospodarczej

Wykonywanie tłumaczeń poświadczonych w ramach umowy o pracę

Minimalne wynagrodzenie o pracę a wykonywanie tłumaczeń

– opinia prawna Mec. Pawła Gugały

Kasy fiskalne w roku 2017

Rozliczanie kosztów podróży tłumacza przysięgłego we współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości

Rozliczanie kosztów podróży tłumacza przysięgłego we współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości ▪▪►

Zwrot zarobku lub dochodu z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu w razie nieskorzystania z usług tłumacza

– opinia prawna Mec. Pawła Gugały 

Zażalenie na postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia tłumaczowi

Czy tłumacz przysięgły może pozwać policję o zapłatę wynagrodzenia za tłumaczenie i zaległe odsetki?

(Charakter stosunku prawnego łączącego tłumacza przysięgłego z organami wymiaru sprawiedliwości) – opinia prawna Mec. Pawła Gugały