Forgot your password? Forgot your username?

PT TEPIS 1990-2015

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS powstało jako Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych w roku 1990. Podstawowym celem Towarzystwa jest pogłębianie i szerzenie wiedzy w zakresie sztuki przekładu, ochrona praw autorskich tłumaczy oraz reprezentowanie interesów tłumaczy wobec organów władzy. Towarzystwo TEPIS jest organizacją zrzeszającą największą liczbę tłumaczy przysięgłych w Polsce. Od 1993 r. PT TEPIS jest członkiem Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT, a od roku 2010 członkiem-założycielem Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych EULITA. Od roku 2007 PT TEPIS jest organizacją pożytku publicznego.

Znakomitą większość członków Towarzystwa stanowią tłumacze przysięgli. Siedziba Rady Naczelnej Towarzystwa mieści się w Warszawie, zaś w Białymstoku, Bytomiu, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Wrocławiu i Żarach działają Koła PT TEPIS, których adresy podajemy poniżej.

Towarzystwo TEPIS organizuje warsztatowe spotkania w ramach doskonalenia zawodowego tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych: Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Repetytoria dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, Laboratoria oraz Międzynarodowe Forum Przekładu Prawniczego i Sądowego. Dotychczas odbyło się wiele spotkań krajowych i międzynarodowych, podczas których wygłoszono ponad 1000 referatów.  Spotkania warsztatowe organizowane przez Kolegium Doskonalenia Zawodowego prowdzone są w Warszawie, jak i w miastach będących siedzibami Kół PT TEPIS.

Członkowie Towarzystwa, którymi mogą być również cudzoziemcy zamieszkali poza terytorium RP, dzielą się na członków nadzwyczajnych, członków zwyczajnych, członków ekspertów, członków wspierających i członków honorowych.

Członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa może zostać tłumacz przysięgły i tłumacz specjalistyczny, który ukończył studia wyższe drugiego stopnia oraz udokumentował co najmniej 3-letnią praktykę zawodową.

Członkiem zwyczajnym może zostać członek nadzwyczajny z 10-letnią praktyką zawodową.

Członkiem ekspertem może zostać tłumacz wyróżniający się kwalifikacjami wśród członków zwyczajnych, uzyskując w ten sposób najwyższy status członkowski.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna po zadeklarowaniu regularnego wsparcia finansowego dla Towarzystwa.

Członkiem honorowym może być osoba krajowa lub zagraniczna, zasłużona dla Towarzystwa.

Członkowie PT TEPIS otrzymują kwartalnik "Biuletyn TEPIS". Wybrane referaty wygłoszone na seminariach, a także artykuły na tematy ważne dla tłumaczy publikowane są w specjalistycznym czasopiśmie "Lingua Legis". Wydawnictwo Translegis (d. Wydawnictwo TEPIS), działające pod auspicjami PT TEPIS, wydało wiele pozycji książkowych nt. teorii i praktyki przekładu, w tym komentarz do Kodeksu tłumacza przysięgłego i wybory specjalistycznych tekstów paralelnych w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, polskim i włoskim oraz materiały pokonferencyjne.

Nasze adresy:

 • Biuro Rady Naczelnej PT TEPIS:
  szef Biura RN Maria Piasecka,
  ul. Krasińskiego 16 lok. 134, 01-581 Warszawa,
    (+48) 22-839-49-52,   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  www.tepis.org.pl,
  rach. nr 46 1020 1026 0000 1502 0117 5983 w PKO BP II O/Warszawa

 • DOLNOŚLĄSKIE KOŁO PT TEPIS we Wrocławiu:
  prezes mgr Jerzy Ogonowski,
  ul. Januszowicka 17/19 m. 8, 53-135 Wrocław,  601792171
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • GÓRNOŚLĄSKIE KOŁO PT  TEPIS w Bytomiu:
  prezes dr Aleksandra Podgórniak-Musil,
  Pl. Kościuszki 9/34, 41-902 Bytom, 722 200 100
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • LUBELSKIE KOŁO PT TEPIS w Lublinie:
  prezes prezes Beata Brice,
  Lublin, 605 880 287
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • MAŁOPOLSKIE KOŁO PT TEPIS w Krakowie:
  prezes dr Maria Metzler,
  skr. poczt. 119, 30-104 Kraków 45,  502 593 607
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • PODLASKIE KOŁO PT TEPIS w Białymstoku:
  prezes mgr Krystyna Sacha,
  ul. Wierzbowa 3/1, 15-743 Białystok,  505 536 802
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • POMORSKIE KOŁO PT TEPIS w Szczecinie:
  prezes mgr Paulina Leśniak,
  ul. Monte Cassino 38B/1, 70-464 Szczecin, 601 70 28 29
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.