Forgot your password? Forgot your username?

Aktualności

NOWE WYTYCZNE MSWiA i USC. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  rozesłało do Urzędów Wojewódzkich, a Urzędy następnie do Urzędów Stanu Cywilnego pismo o treści, z którego wynika, że akty stanu cywilnego powinny być tłumaczone wyłącznie na podstawie oryginału lub odpisu dokumentu i tylko takie tłumaczenia mogą być przyjmowane przez Urzędy Stanu Cywilnego (co w przypadku dokumentów stanu cywilnego wyklucza tłumaczenie na podstawie skanu czy kserokopii). Kwestia ta jest przedmiotem rozmów Zespołu do przeglądu i funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

GIODO przestrzega!
W związku z masowym rozsyłaniem przez takie podmioty, jak „Bądźmy Legalni”, „Legalni z Prawem” czy „Kancelaria Liberty”, maili o grożącej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przestrzega, żeby nie odpowiadać na tę korespondencję. Informuje również, że działalność tych podmiotów prowadzona jest bez wiedzy i akceptacji organu ds. ochrony danych osobowych. Pełna informacja na ten temat  jest dostępna na stronie internetowej Urzędu: http://giodo.gov.pl/560/id_art/9197/j/pl

DOLNOŚLĄSKIE KOŁO PT TEPIS zaprasza na DOLNOŚLĄSKIE WARSZTATY „PRAWO DLA NIEPRAWNIKÓW” Część 3: „Prawo cywilne – materialne”, które odbędą się w piątek, 25 listopada 2016 r. w salach Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego, we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 21 w godzinach: 17:00-20:00 ▪▪►

05.11.2016 o godz. 10:00-17:15 odbędzie się EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych „Terminologia prawnicza (prawo cywilne) i warsztaty tłumaczeniowe” – język niemiecki w Centrum Konferencyjnym WILCZA www.centrumwilcza.pl, ul. Wilcza 9, Warszawa ▪▪►

21 października 2016 r. ZARZĄD GÓRNOŚLĄSKIEGO KOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS zaprasza na wykład PRAWNIK VS. TŁUMACZ w Sosnowcu na Wydziale Filologicznym (ul. Grota Roweckiego 5). ▪▪►

PT TEPIS obchodzi MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TŁUMACZA
podczas KONFERENCJI – WARSZTATÓW PRZEKŁADU PRAWNICZEGO I SPECJALISTYCZNEGO
„Różnice kulturowe w aspekcie tłumaczenia specjalistycznego“
dnia 8 i 9 października 2016 r.

Drodzy Członkowie PT TEPIS, Drodzy Sympatycy PT TEPIS i Tłumacze niezrzeszeni!
RADA NACZELNA I KOLEGIUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PT TEPIS zaprasza na tegoroczne Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego oraz obchody Międzynarodowego Dnia Tłumacza, które odbędą się w dniach 8 i 9 października br. w Warszawie w gmachu Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
Temat przewodni tegorocznych Warsztatów to „Różnice kulturowe w aspekcie tłumaczenia specjalistycznego“.

Program  ▪▪►

Miedzynarodowy Dzien Tlumacza

Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS zaprasza 1 października 2016 r. (sobota) o godz. 10.00-17.30 na Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych „EXPERTUS” z zakresu włoskiego języka medycznego ▪▪►

17.09.2016 o godz. 10:00-17:15 odbędzie się EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych „Terminologia medyczna i warsztaty tłumaczeniowe” – język niemiecki w Centrum Konferencyjnym WILCZA www.centrumwilcza.pl, ul. Wilcza 9, Warszawa ▪▪►

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS uprzejmie zaprasza tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych – członków PT TEPIS , a także niezrzeszonych sympatyków naszego Stowarzyszenia, do zgłaszania propozycji wystąpień na organizowanych przez Radę Naczelną PT TEPIS warsztatach tłumaczeniowych, repetytoriach i konferencjach. Zalecany czas wystąpienia wraz z ewentualną dyskusją: 30-45 min.

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym nt. post edycji

20/21.08.2016 odbędzie się EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych „38 años de democracia en España: Un repaso a los gobiernos desde el fin de la dictadura/ 38 lat demokracji w Hiszpanii: przegląd rządów od czasów dyktatury” – język hiszpański, w biurze PT TEPIS, Warszawa, ul. E. Plater 25 lok. 44 ▪▪►

Szkolenie przełożone na jesień 2016 r.

27/28.08.2016 odbędzie się EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych „Hiszpański system prawny / El sistema jurídico español” – język hiszpański, w biurze PT TEPIS, Warszawa, ul. E. Plater 25 lok. 44 ▪▪►

Szkolenie przełożone na jesień 2016 r.

Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS zaprasza 23 lipca 2016 r. (sobota) o godz. 10.00-17.30 na Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych „EXPERTUS” z zakresu terminologii finansowej i rachunkowej oraz przekładu sprawozdań finansowych dla tłumaczy języka francuskiego cz. 2 ▪▪►

11.06.2016 o godz. 10:00-17:15 odbędzie się EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych „Terminologia medyczna i warsztaty tłumaczeniowe” – język niemiecki w Centrum Konferencyjnym WILCZA www.centrumwilcza.pl, ul. Wilcza 9, Warszawa ▪▪►

Biuletyn nr 86

 •   TEPIS Biuletyn 85

Wydarzenia

 • FIT Newsletter Translatio

  Nowy numer biuletynu Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT Newsletter Translatio 3/2017 dostępny w wersji angielskiej i francuskiej można przeczytać pod adresem:

  wersja angielska
  wersja francuska

Konferencje

 • Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM organizuje w dniach 17-18 listopada 2017 r. konferencję na temat języków specjalistycznych w nauczaniu i tłumaczeniu.

  Zobacz szczegóły
 • Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego ma przyjemność zaprosić na konferencję naukową pt. "Wokół terminologii: teoria, dydaktyka i praktyka", która odbędzie się w dniach 8-9 marca 2018 r. w siedzibie Instytutu we Wrocławiu.

  Zobacz szczegóły